cropped-laatste.png
Inhoud

Vele soorten bijen

Bijen zijn onmisbaar

Aan de slag

Bijen zijn niet eng

Bijen en wespen lijken op elkaar, maar zijn andere insecten. Bijen eten nectar en stuifmeel van bloemen. Ze laten mensen meestal met rust, tenzij ze zich erg bedreigd voelen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de bijen in je tuin je zomaar steken. Wespen komen op alle zoetigheid af en zijn agressiever. Meestal zijn het wespen die in de laatste maanden van de zomer overlast geven en geen bijen.

Vele soorten bijen

In Nederland kunnen meer dan 300 soorten bijen voorkomen! De honingbij is daarvan de bekendste bijensoort, maar dit is eigenlijk een buitenbeentje onder de bijen. Ze leven in volken in bijenkasten, imkers verzorgen hun onderkomen en helpen ze soms met voedsel. De meeste wilde bijensoorten leven echter in hun eentje; elk vrouwtje bouwt haar eigen nestje waarin ze haar eieren legt. Bijvoorbeeld het Vosje of de Rosse metselbij. Er zijn ook wilde bijen die in volken leven: de hommels; dat zijn ook bijen. Hommels leven net als de honingbij in volken met een koningin en werksters, maar deze volken zijn veel kleiner. Hommelsoorten die we veel in onze tuinen zien zijn bijvoorbeeld de  aardhommel of tuinhommel. Op het platteland, maar ook in onze dorpen en steden, vinden deze bijen steeds minder voedsel en plekken voor een nestje. We kunnen ze daarom helpen met een variatie aan bloemen en ongestoorde plekjes in onze tuinen.

Bijen zijn onmisbaar

Ongeveer 80% van de gewassen is afhankelijk van bijen om goed te kunnen groeien. Dit geldt ook voor de meeste planten die we in de natuur tegenkomen. Zonder bijen zouden bijvoorbeeld geen appels, peren, tomaten, aardbeien en courgettes kunnen groeien. Én hebben vogels en andere dieren geen bessen en zaden om te eten. Deze kleine beestjes zijn dus onmisbaar voor ons. De hoogste tijd om actie te ondernemen! Bijen hebben het moeilijk, met name wilde bijensoorten. We zien dan ook steeds minder soorten in de natuur. Dit komt omdat de goede nestel- en voedselplekken te ver uit elkaar liggen en vaak worden gescheiden door steen en asfalt. Hier kunnen we met elkaar verandering in brengen.

Aan de slag!

Er zijn verschillende manieren waarmee jij de bijen kunt helpen, ook zonder dat je meteen je hele tuin overhoop hoeft te halen.

 

• Nestelplaatsen

Je zorgt al gemakkelijk voor nestelplaatsen voor bijen door dood hout te laten liggen, op een zonnige plek.  Een mooie boomstronk of grote tak bijvoorbeeld.  Maar ook de speciale insectenhotels zorgen voor  mooie nestelplaatsen voor de bezige bijen.

 

• Kies voor inheemse planten

Wil je gaan inzaaien of planten in jouw tuin? Kies dan voor (zaaigoed van) inheemse plantensoorten. Dit zijn planten die van oorsprong in Nederland voorkomen en deze zijn extra goed voor de bijen.

 

• Bloemrijk in alle seizoenen

Niet alle bloemen en planten bloeien op dezelfde momenten in het jaar. Door in jouw tuin rekening te houden met de bloeiperiode van jouw planten, heb je het hele jaar door een aantrekkelijke tuin voor de wilde bijen en honingbijen. In het voorjaar bloeien bijvoorbeeld wilgen, meidoorns en lijsterbessen. Zomerbloeiers zijn onder meer vlinderbloemen, ligusters en lindes. Voor  de nazomer en herfst kun je kiezen voor de klimop of de persica.

 

• Neem milieuvriendelijke maatregelen, vermijd chemische middelen

Heb je last van andere insecten? Gebruik dan preventieve en milieuvriendelijke maatregelen om deze te bestrijden. Als je te rigoureus aan de slag gaat, hebben de bijen hier ook last van. Vermijd daarnaast spuitbussen, korrels of andere bestrijdingsmiddelen. Vaak bevatten deze stoffen die giftig zijn voor bijen.